Güçlü Devlet ve Üreten Millet için Birleşelim
Vatan Partisi’nde Görev Alalım!

1. Durum: Devlet Zaafı ve Yıkıcı Muhalefet Ekonomik ve Siyasal Bunalım
2. Yakıcı Görev: Güçlü Devlet Güçlü Ordu Örgütlü Halk
3. Öncelikli Hedef: Üreticilerin Millî Hükümeti
4. Stratejik Hedef: Üretim Devrimi
5. Esas Güç: Ateşe Dayanıklı Türk Milleti
6. Öncü: Sınanmış Vatan Partisi
7. Acil Program
8. Milletimize ve Öncülere Çağrı

1. Durum: Devlet Zaafı ve Yıkıcı Muhalefet
Ekonomik ve Siyasal Bunalım

Son yerel seçimlerde, devletimizin zaaf içinde olması nedeniyle PKK hendeklerden çıkartıldı ve Güneydoğu bölgemizde yerel iktidar konumlarına oturtuldu. Böylece ABD ve İsrail’in “Kürdistan’a özerklik” planları için zemin oluşturuldu. PKK, yerel seçim sonuçlarından cüret alarak, Güneydoğu illerimizde yakıp yıkma eylemlerine kalkıştı ve ayaklanma çağrıları yapıyor. Güney sınırlarımızda terörü temizleme görevi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, dışarıdan kuşatılmanın yanında içeriden kuşatılma tehditleriyle de karşı karşıyadır. ABD’nin Türk Ordusu ve Polisi içindeki gücü, 15-16 Temmuz 2016 darbesi sonrasındaki süreçte temizlenmiştir. Şu anda Türkiye hapishanelerinde NATO generalleri yatıyor. Ancak ABD’nin Yunanistan’ın Ege kıyılarına kurduğu üsler ve Doğu Akdeniz’deki ABD ve İsrail donanmaları, her an iç tehditlerle birleşebilecek dış tehdidi oluşturuyor. 

Devlet, zaaf içindedir. Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu çoğunlukları, ABD’nin denetimi altındadır. PKK Partisi kapatılmıyor ve dahası 1 Milyar Liranın üzerinde hazine yardımıyla besleniyor. Devletin PKK’yı bitirme konusundaki kararsızlığı, Güneydoğu seçmenini de kararsızlığa yöneltiyor.

AK Parti Hükümeti, ABD ile uyumlu bir çizgiye girdiği için otorite kaybına uğradı, önümüzdeki sorunları çözmede millet çoğunluğunu seferber etme olanaklarından yoksundur.

CHP yönetiminin merkezinde bulunduğu ABD güdümlü muhalefet, PKK ve FETÖ ile ittifak halinde turuncu kalkışmalara kadar uzanabilecek yıkıcı eğilimler içindedir.

1980’den bu yana uygulanan “Dünya Ekonomisiyle Bütünleşme Programı” Türkiye ekonomisinin üretme yeteneğine ağır darbeler indirmiştir. Devlet ve Özel kesim 500 Milyar Dolar borca batmıştır.

Yerel seçimden sonra ekonomik bunalıma siyasal bunalım da eklenmiştir. Bunalım, sistemin bunalımıdır ve sistemin içinde çözüm yoktur. TBMM Başkanı tarafından gündeme getirilen 64 maddelik Türksüz Anayasa mutabakatı ABD dayatmasıdır ve sistemin çıkmazını yansıtıyor.

Bu koşullarda ülkemizin kuzeyindeki ve güneyindeki savaşların yayılması olasılığı, karşı karşıya geldiğimiz tehdidi ağırlaştırıyor. ABD’nin Yunanistan kıyılarında kurduğu askerî üsler, Türkiyemizi hedef alıyor. ABD, İsrail ve Yunanistan donanmaları, Doğu Akdeniz’de ülkemize yönelik tatbikatlar yapıyor.

2. Yakıcı Görev:
Güçlü Devlet Güçlü Ordu Örgütlü Halk

ABD’nin dayattığı Atlantik Sisteminin özü, Millî Devletimizi tasfiye etmektir.

Bugün mücadele, Millî Devlet mevzisindedir.

Kararlıyız: Millî Devletimizi zaaflardan kurtaracağız.

Devletin temel kurumlarını İstiklâl Savaşımızın değerleri üzerinde yeniden inşa edeceğiz!

Güçlü Devleti Güçlü Hükümeti kuracağız!

Türk Ordusunu ’’Bin yılın meydan okumalarını’’ bozguna uğratacak ölçülerde güçlendireceğiz!

Millî Devlet ve Millî Ordu ile halk arasındaki bağları güçlendireceğiz.

Halkı örgütleyeceğiz. Millî Devleti güçlendiren, emekçi halkın ve bütün milletin ekonomisini ve özgürlüklerini savunan halk hareketlerine önderlik görevi önümüzdedir.

Milletimize ve Millî Devletimizin güçlerine güveniyoruz!

Türk Milletinin devlet mirasının tapusu binlerce yıllıktır.

Millî Devletin Türk Milleti gibi bir sahibi var.

Millî Devletin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polisi gibi bir silahlı gücü var.

Millî Devletin öncüsü Vatan Partisi var.

3. Öncelikli Hedef:
Üreticilerin Millî Hükümeti

Önümüzdeki zorlukların üstesinden gelmek ve Üreten Türkiye’yi kurmak için öncelikli hedef, Üreticilerin Millî Hükümetidir.
İşçi sınıfımız, çiftçimiz, zenaatkâr ve esnafımızdan millî sanayici ve tüccarımıza kadar bütün millî sınıfları iktidar hedefiyle birleştireceğiz.

Milletimizi birleştiren tarihsel kardeşlik kültürümüz var!

Türk de biziz. Kürt de biziz. Sünni de biziz. Alevi de biziz. Hepimiz Türk Milletiyiz.

Eşitiz ve kardeşiz!

4. Stratejik Hedef: Üretim Devrimi

Üretim Devrimi için, Plan, Tasarruf, Yatırım, İstihdam, Üretim ve Hakça Bölüşüm programında birleşiyoruz.

Üretici baş tacıdır!

Üretim Devrimini başaracağız!

Yükselen Asya Uygarlığının öncü konumundaki yerimizi alacağız!

Milletimizin bütün öncülerini, bütün üreticilerimizi, bütün milletimizi

Millî Devlet mevzisinde, Üretim Devrimi için birleşmeye çağırıyoruz.

Açılın kapılar, Üretim Devrimine, bağımsızlığa, özgürlüğe, kardeşliğe gidiyoruz.

5. Esas Güç:
Ateşe Dayanıklı Türk Milleti

Önümüzdeki süreç zorludur.

Ancak bu zorlu süreçte ateşe dayanıklı bir milletimiz var.

Atlantik güçlerine meydan okuyoruz!

Onlar, ABD’nin ve İsrail’in korkaklığını paylaşıyorlar ve bozgunlarını paylaşacaklar.

Karşılarında binlerce yıllık Türk devlet birikimi var!

Karşılarında Batı Asya’nın medeniyet birikimi ve insanlık birikimi var.

Komşularımız ve Asyalı dostlarımız var!

Gücümüz tarihten geliyor ve büyüktür!

Açılın kapılar Üretim Devrimine, bağımsızlığa, özgürlüğe, kardeşliğe gidiyoruz.

6. Öncü: Sınanmış Vatan Partisi

Türkiye’nin kahraman ve fedakâr öncüleri var!

İki yüzyıldır emperyalizme karşı savaşta zorlu sınavlardan geçmiş, devrimler başarmış Türk Devrimciliği var. Türk Milliyetçiliği var. Genç Osmanlılardan, İttihat Terakki’den, Atatürk’ten, Emekçi partilerinden gelen Öncü Parti birikimi var. Vatan Partisi bu tarihsel miras temelinde kurulmuştur ve mücadele ediyor!

Vatan Partisi, yedi ateşten geçmiştir ve 77 ateşten geçmeye hazırdır.

Türkiye’nin bugün çeşitli partilerde yer alan öncülerini Vatan Partisi’nde teşkilatlanmaya ve tarihî görevleri hep birlikte başarmaya çağırıyoruz.

7. Acil Program

Acil olarak uygulanması şart olan programı milletimizin onayına sunuyoruz:
 1. DEM Partisi derhal kapatılmalıdır. Yerine kurulacak partiler de derhal kapatılmalıdır. PKK terör örgütüne yasal olanak tanınamaz. PKK Partisine Hazineden son iki yılda verilen 1 Milyar 140 Milyon TL suç amacıyla kullanıldığı için geri alınmalıdır.
 1. Kürt halkımız içinde Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve kardeşliğimiz için özel bir seferberlik yürütülmeli, Korucu Teşkilatı kuvvetlendirilmelidir.
 1. ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizminin bölgemizde Sünnî-Şiî kamplaşması ve içerde Sünnî-Alevî kamplaşması planlarına karşı bölge halklarının birliği ve Türk Milletinin birliği için kararlı mücadele yürütülmelidir.
 1. Suriye, Rusya, İran, Filistin, Yemen başta olmak üzere bugün ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı savaşan devletlerle ve halklarla kararlı dayanışma siyaseti uygulanmalıdır. Türkiye, ABD ve İsrail güdümündeki PKK Terör Örgütünün ve DEAŞ türünden Sahte İslamcı terör örgütlerinin Suriye ve Irak’ın kuzeyinden temizlenmesi amacıyla, komşuları Suriye, Irak, İran ve Rusya ile askerî işbirliği için gerekli girişimlere hemen başlamalıdır.
 1. Suriye ile askeri alan dahil her alanda işbirliği yapılarak yurdumuzdaki Suriyeli misafirlerin ülkelerine güven içinde dönmelerinin koşulları yaratılmalıdır.
 1. Üretim Devrimi için Plan, Tasarruf, Yatırım, Üretim, İstihdam ve Hakça Bölüşüm programıyla tasarruf oranını yüzde 30’lardan yüzde 40’a çıkartacak bir kalkınma planı hazırlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Devlet kaynakları kamu yatırımına ayrılmalı, özel yatırımcı özendirilmelidir.
 1. Yabancı bankalara yatırılmış Türk vatandaşlarına ait 500 Milyar Dolar, Batı emperyalistlerin yaptırımlarına fırsat verilmeden, bir an önce Türkiye’ye getirtilerek yatırım sermayesine dönüştürülmelidir. Böylece milyonlarca insanımıza iş ve insanca yaşama koşulu sağlanmalıdır.
 1. Yabancı bankalar başta olmak üzere bankaların olağanüstü ölçülerdeki faiz geliri ve kârlarından etkili oranda kurumlar vergisi alınarak kamu yatırımları için ek kaynak yaratılmalıdır.
 1. Aynı amaçla banka kasalarında saklanan 300 Milyar Dolar değerindeki 4670 ton altının sahipleri tarafından yatırım sermayesine dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Vatandaşın tasarruf ya da süs eşyası olarak sakladığı altın bu önlemlerin dışında tutulacaktır.
 1. Türk vatandaşı işçilerimizin ve işadamlarımızın Avrupa’daki ve Amerika’daki 300 milyar Avro tutarındaki birikimlerini Türkiye’de yatırıma dönüştürmeleri için gerekli özendirmeler uygulanmalıdır.
 1. Devlet organlarında cari harcamalar için alınacak tedbirlerle kararlı bir tasarruf uygulamasına geçilmelidir. Devlet yöneticileri ve yüksek düzey görevlileri sade yaşamalı ve halka hizmet kültürüyle çalışmalıdır.
 1. Çiftçimizin, esnafımızın ve sanayicimizin banka borçları gözden geçirilerek gerekirse yeniden yapılandırılmalı, üreticilerimizin yatırıma yönelmeleri teşvik edilmelidir.
 1. İthal ikamesi programı uygulanarak, Türkiye’de üretilen ve üretilebilecek ürün gruplarının üretimine destek verilmelidir.
 1. Vergi sistemi yeniden düzenlenerek doğrudan vergilere ağırlık verilmeli. Böylece hem gelir dağılımı düzenlenmeli hem de üretime kaynak yaratılmalıdır.
 1. Merkez Bankası faizleri sanayi tarım ve ticarete destek verecek şekilde aşağı çekilmelidir. Banka kredilerinin üretim amacıyla kullanılması için gerekli önlemler uygulanmalıdır.
 1. Hazine, Merkez Bankası ile aralarında bulunan avans hesabını kullanarak harcamalarını faiz yükü altına girmeden yapmalıdır.
 1. Eximbank ve kamu banka kredileri düzenlenerek özellikle düşük faizli kredilerin üretim amaçlı kullanımı sağlanmalıdır.
 1. Enerji, telekomünikasyon gibi tekel konumundaki sektörlerde yatırımlar kamulaştırılarak, enflasyonu körükleyen, fiyat, tüketim ve arz mekanizmaları denetim altına alınmalıdır. Enerji üretim, iletim ve dağıtımı kamulaştırılmalı, üreticiye ucuz enerji sağlanmalıdır.
 1. Türkiye’nin enerji güvenliğini oluşturan Rusya, Azerbaycan, İran, Irak ve Cezayir ile ilişkilerimiz karşılıklı güvene dayanılarak geliştirilmelidir.
 1. Bugün enflasyonu şiddetlendiren “satıcı enflasyonunu” denetim altına alacak önlemler geliştirilmelidir. Arz, talep ve fiyat düzenleyici kamu şirketleri oluşturulmalıdır.
 1. Türkiye’de Türk Lirası politikası derhal uygulamaya alınarak piyasaları istikrarsızlaştıran dolar saltanatına son verilmelidir. Uluslararası ticarette millî paralarla ticaret olanakları değerlendirilmelidir.
 1. Türkiye, NATO’dan çıkmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, vatan toprağımız olan İncirlik ve Kürecik’teki ABD üslerini denetim altına almalıdır. ABD personeli en kısa sürede evlerine yollanmalıdır. 
 1. Asya’nın birleşmesinde ve tarihî uygarlık atağında Türk Devletlerinin bütün Asya ülkeleriyle uyumlu gelişmeleri için kararlı siyasetler uygulanmalıdır. Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü’ne ve BRICS’e üye olmak için gerekli koşulları yerine getirmelidir.
 1. KKTC ve Abhazya Cumhuriyetlerinin birbirlerini tanımasından başlayarak, KKTC’nin öncelikle dost Asya ülkeleri tarafından tanınması için seferberlik başlatılmalı ve Türkiye ile KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki güvenliği sağlanmalıdır.
 1. Çin Halk Cumhuriyeti ile ekonomide ve güvenlikte işbirliği yoluyla Türkiye bir üretim üssü haline getirilmelidir.
 1. Toplumumuza çıkarcılığı, bencilliği, bireyciliği dayatan, insanlarımızı yozlaşmaya, uyuşturucuya, şiddete, yalnızlığa, yırtıcılığa, mutsuzluğa ve intihara sürükleyen emperyalist kültüre karşı vatanseverliği, elseverliği, toplumculuğu, çalışkanlığı, dayanışmayı ve fedakârlığı ayağa kaldıran bir millî devrimci kültür seferberliği başlatılmalıdır.
 1. Kadın üzerindeki her tür baskı ve şiddete son verecek bir kültürel ve ekonomik iklim oluşturulmalıdır. Kadın erkek eşitliği için kararlı uygulamalara geçilmelidir. Kadını ve erkeği kendi cinsiyetine yabancılaştıran, çocukları istismara açık hale getiren, gençleri millî değerlerimizden koparan, aileyi dağıtan LGBT propagandası ve örgütlenmesi yasaklanmalıdır. Aile korunmalıdır.

8. Milletimize ve Öncülere Çağrı

Aşağıda imzası bulunan biz Türkiye’nin Millî Devrimci ve Emekçi Öncüleri,

Türk Milletini Güçlü Devlet ve Üreten Millet hedefiyle birleşmeye çağırıyoruz.

Türkiye’nin çeşitli siyasal kökenlerden gelen öncülerini, Vatan Partisi’nde teşkilatlanmaya çağırıyoruz.

Üreticilerin Millî Hükümeti görevini hep birlikte başaracağız.

Sayın Vatandaşımız,

İçine girdiğimiz zor dönemde Millî Devletimizi güçlendirme talebini hep birlikte yükseltmeyi değerlendirmenize sunuyoruz.

Millî Devlet Bildirgesini imzalamak için millidevletbildirgesi.com adresine girmenizi rica ederiz.

Selam ve saygılarımızla.

Milli Devlet Bildirgesi

İmza Formu

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.